• Beeldekens uit het leven van Sint Franciskus van Assisi, in Vlaamsche Volkstooneeluitgaven n° 4, Vlaamsche Volks-tooneeluitgaven, Borgerhout-Anvers, 1927, 111 pg., couverture de Servranckx, traduction de Images de la vie de saint François d'Assise par Willem Doevenspeck. 
 • Brugge, dat men een doode stad noemt, in Kronieken over torens, landschappen, feesten en menschen van Vlaanderen, Pro Arte, Diest, 1943, pp. 51-59, traduction de Bruges qu'on dit morte par Ernest van der Hallen. 
 • Damme in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 60-71, traduction de Damme en Flandre par Ernest van der Hallen. 
 • De Doodskist, in Kronieken…, op. cit., pp. 122-126, traduction de Au Pays de Laermans par Ernest van der Hallen. 
 • De Komst van de Grand Macabre, texte dactylographié, 46 pg., traduit par Wannes Van de Velde et Marc Peeters. 
 • Drie spelers en een drama, in de Nieuwe Gemeenschap, 2e année, n° 11, Hilversum, 1935, pp. 495-503, traduction du prologue de Trois Acteurs et un drame par Adrian Sassen, (fac-similé). 
 • Duvelor of de klucht van de oude duivel, in Het Poppenspel, n° 6, 1972 (paru en réalité en 1973), pp. 1-8, traduction de Duvelor ou la Farce du diable vieux par Jef Contryn. 
 • De Gebeurtenis, in Kronieken…, op. cit., pp. 112-121, traduction de L'Evénement par Ernest van der Hallen. 
 • Escurial, Editions Palmer Putman, Wenduyne, 1930, 23 pg., traduction de Jan Poot, (fac-similé). 
 • Godelieve, De Oogst, Anvers, 1934, 76 pg., traduction par Jozef Contrijn, (fac-similé). 
 • De Ineengestorte kathedraal, in Kronieken…, op. cit., pp. 104-111, traduction de La Cathédrale écroulée par Ernest van der Hallen. 
 • Karnaval, in Kronieken…, op. cit., pp. 79-83, traduction de Au Pays de Laermans II par Ernest van der Hallen. 
 • Kerstkronijk, Pro Arte, Diest, 1942, 31 pg., traduction de Chronique de Noël par Willem Doevenspeck, illustrations de Frans Mertens. 
 • Kroniek ter verheerlijking der boomen in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 38-44, traduction de Chronique pour célébrer les arbres de Flandre par Ernest van der Hallen. 
 • De Kroniek van Kerstmis, in Kronieken…, op. cit., pp. 15-28, traduction de Chronique de Noël par Ernest van der Hallen. 
 • Kroniek voor het openbotten van het groen, in Kronieken over torens…, op. cit., pp. 29-31, traduction de Chronique pour la naissance du vert par Ernest van der Hallen. 
 • Lenneke Mare, tapuscrit, 1951, 90 pg., traduction de Marie la Misérable par Kareel Jonkheere, (fac-similé). 
 • Het Meisje met de Houten Handen, Tooneelfonds Palmer Putman, Wenduyne, 1930, 51 pg., traduction de La Petite fille aux mains de bois par Joris Dewaele. 
 • De Moord op de onnozele kinderen, in Het Poppenspel, op. cit., pp.15-23, traduction du Massacre des Innocents par Jef Contryn. 
 • De purperen kroniek, in Kronieken…, op. cit., pp. 32-37, traduction de Chronique violette par Ernest van der Hallen. 
 • Sint-Antonius met zijn varken, in Het Poppenspel, op. cit., pp. 9-14, traduction de La Tentation de saint Antoine par Jef Contryn. 
 • Reis door mijn Vlaanderen, Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2008, p. 5-69, traduction de Voyage autour de ma Flandre par Chris van de Poel.  
 • De Sterrendief, Jos. Vermaut, Courtrai, 1932, 131 pg., traduction du Voleur d'étoiles par Jozef Contrijn, (fac-similé). 
 • Torens en belforten in Vlaanderen, in Kronieken…, op. cit., pp. 45-50, traduction de Tours et Beffrois de Flandre par Ernest van der Hallen. 
 • Toverijen, in Reis door mijn Vlaanderen en andere verhalen, Houtekiet, Antwerpen/Amsterdam, 2008, p. 71-259, traduction du recueil Sortilèges par Chris van de Poel et Hilde Rits.  
 • Van den dood, die bijna stierf, 2e édition, De Oogst, Anvers, 1932, 69 pg., préface de Jozef Contryn, traduction de La Farce de la mort qui faillit trépasser par Jef Vervaecke, également co-auteur. 
 • Van den dood, die bijna stierf, P. Vink, Anvers, 1942, 64 pg., traduction de La Farce de la Mort qui faillit trépasser par Jef Vervaecke, également co-auteur, (fac-similé). 
 • Vlaanderen is een droom, in Kronieken…, op. cit., pp. 72-78, traduction de La Flandre est un songe par Ernest van der Hallen. 
 • De Vrome tocht, ibid., pp. 95-103, traduction de La Halte catholique par Ernest van der Hallen. 
 • De Vrouwen op weg naar het graf, in Het Poppenspel, n° 5, décembre 1971, pp. 1-15, traduction des Femmes au Tombeau par Jef Contryn. 
 • De Wachter, in Kronieken…, op. cit., pp. 84-94, traduction du Veilleur par Ernest van der Hallen. 
 • De Zonderlinge ruiter, in Kronieken …, op. cit., pp. 127-131, traduction du Cavalier bizarre par Ernest van der Hallen. 
 •